ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวช2,3กรุณาเลือกระดับชั้นที่ต้องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
(ระดับ ปวช.2,3ให้ชำระเงินเต็มจำนวนเนื่องจากไม่ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิต ชำระแค่ค่ากิจกรรมพื้นฐาน)

หมายเหตุ หากนักเรียนนักศึกษา มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงิน
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน ตามเบอร์โทรด้านล่าง