ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน
คู่มือการใช้ระบบ ศธ 02 ออนไลน์ ในการ DOWNLOAD และ Print บัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา (ใช้ผ่านเครื่องPC)

คู่มือการใช้งานระบบ ศธ02 ออนไลน์ในการ Download และ Print บัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา(ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและจดจำรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษา เพื่อนำไปกรอกเป็นรหัสผ่านในระบบ ศธ02 ออนไลน์

รหัสผ่านระบบ ศธ 02
username ช่องที่1 ใส่เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา
Password ช่องที่2 ใส่เลขบัตรประจำตัวประชนชน13 หลัก

ในกรณีนักเรียน นักศึกษาเดิม ปวช2,3 และ ปวส 2 ที่ลืมรหัสผ่าน และต้องการจะ Reset รหัส เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเพื่อทำการ Reset รหัส ที่เบอร์โทร
0810998786,0848624342


ตัวอย่างบัตรลงทะเบียนรายวิชาที่ควรได้รับจากระบบ

 

ในการใช้งานระบบ ศธ 02 แนะนำให้เข้าใช้งานผ่านทาง โปรแกรม Google Chrome จะสามารถรองรับได้ดีที่สุด

หมายเหตุ หากนักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตามคู่มือครบทุกอย่างแต่ยังไม่สามารถ login เข้าระบบ ศธ.02 ออนไลน์ได้
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ตามเบอร์โทรด้านล่าง