ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิชา


กลุ่ม line นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ระดับ ปวช.ปวส. ทุกสาขาวิชา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , เทคนิคคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Line กลุ่มแผนกวิชาสามัญสัมพันธํ Line กลุ่มแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , เทคนิคคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง,โยธา
Line กลุ่มแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Line กลุ่มแผนกวิชาช่างก่อสร้าง,โยธา
   
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
Line กลุ่มแผนกวิชาช่างไฟฟ้า Line กลุ่มแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
   
  แผนกวิชาช่างยนต์
  Line กลุ่มแผนกวิชาช่างยนต์
   
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  Line กลุ่มแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  Line กลุ่มแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
   
   


 

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี